Voorschoolse opvang (0 tot 3 jaar)

Aanbod

We bieden voorschoolse opvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar (baby's en peuters) in kinderdagverblijven en bij onthaalouders.

In de opvang staat het kind centraal. We hebben aandacht voor:

  • de eigenheid van het kind
  • de totale ontwikkeling
  • veiligheid
  • individuele aandacht
  • gezonde voeding

De Blauwe Lelie heeft ook aandacht voor ouders. Bij de start van de opvang kun je tijdens een wenmoment, op een rustige manier kennismaken met de opvang. Ook gedurende de opvangperiode van je kind, wisselen we geregeld informatie uit.


Kinderdagverblijf

Een kinderdagverblijf vangt kinderen van 0 tot 3 jaar op in grote groep. De leeftijd van de kinderen in een leefgroep is afhankelijk van het soort werking van een kinderdagverblijf:

  • Verticale werking: baby's, kruipers en peuters (0 tot 3 jaar) zitten in één groep
  • Semi-verticale werking: baby's en kruipers (0 tot 18 maanden) zitten in één groep. De peuters (18 maanden tot 3 jaar) zitten in een andere groep.

Een peutertuin vangt enkel kinderen van 18 maanden tot 3 jaar op in een grote groep.

Onze kinderdagverblijven

De Blauwe Lelie heeft 4 kinderdagverblijven:

En 2 peutertuinen:


Onthaalouder gezinsopvang

Een onthaalouder gezinsopvang vangt kinderen van 0 tot 3 jaar op in een kleine groep (maximum 8 kinderen) in een huiselijke sfeer. De woning van de onthaalouder is aangepast zodat men kwalitatieve opvang kan bieden.

Opvang bij een onthaalouder vraagt een persoonlijk contact tussen ouder en onthaalouder.

Onze onthaalouders:

De Blauwe Lelie heeft een samenwerking met 47 onthaalouders gezinsopvang. Klik hier om meer te weten te komen over de gezinsopvang.

Deel deze pagina