Pedagogisch team

Pedagogisch team

Het pedagogisch team ondersteunt de opvanglocaties van De Blauwe Lelie op vlak van de kinder- en ouderwerking. Deze ondersteuning gebeurt in verschillende vormen, onder andere door: locatiebezoeken, ondersteuning bij de uitwerking van de pedagogische kwaliteitsprocedures, uitwerken van oefeningen voor de kinderbegeleiders, geven van vorming, ontwerpen van tools, coachen van het team…

Voor individuele kinderen die een extra zorg vragen in de opvang, doen we een beroep op onze inclusiecoach. 

Daarnaast streeft De Blauwe Lelie om zoveel mogelijk in te spelen op de maatschappelijke functies van de kinderopvang: de economische, sociale en pedagogische functie. Via de pedagogisch projectmedewerkers proberen we een pioniersrol te spelen in het kinderopvanglandschap van Brugge en ruimer in Vlaanderen door in te zetten op enkele projecten.  

Hoofdgebouw

Ruddershove 4 | 8000 Brugge
 

Frike Lescrauwaet – Pedagogisch coördinator

frike.lescrauwaet@deblauwelelie.be

 

 

Stéphanie Deckmyn – Pedagogisch coach naschoolse groepsopvang

050 32 75 29

stephanie.deckmyn@deblauwelelie.be

Thalia Lams – Regionale ondersteuner Mentes

050 32 75 65

 0470 21 05 15

thalia.lams@deblauwelelie.be

Kathleen Tacquet – Pedagogisch coach voorschoolse gezinsopvang 

050 32 75 63

kathleen.tacquet@deblauwelelie.be

Willemijn Van Trigt – Pedagogisch coach voorschoolse groepsopvang

050 32 62 65

willemijn.vantrigt@deblauwelelie.be

   

Catherine Vormezeele – Pedagogisch projectmedewerker  

050 32 75 27

 0474 94 46 67

catherine.vormezeele@deblauwelelie.be

Ilse Dumarey – Pedagogisch coach en inclusiecoach  

050 32 71 42

 0489 69 40 54

ilse.dumarey@deblauwelelie.be

Gaëlle De Groote – Pedagogisch coach  

050 32 63 22

gaelle.degroote@deblauwelelie.be