Pedagogisch team

Pedagogisch team

Het pedagogisch team ondersteunt de opvanglocaties van De Blauwe Lelie op vlak van de kinder- en ouderwerking. Deze ondersteuning gebeurt in verschillende vormen, onder andere door: locatiebezoeken, ondersteuning bij de uitwerking van de pedagogische kwaliteitsprocedures, uitwerken van oefeningen voor de kinderbegeleiders, geven van vorming, ontwerpen van tools, coachen van het team…

Voor individuele kinderen die een extra zorg vragen in de opvang, doen we een beroep op onze inclusiecoach. 

Daarnaast streeft De Blauwe Lelie om zoveel mogelijk in te spelen op de maatschappelijke functies van de kinderopvang: de economische, sociale en pedagogische functie. Via de pedagogisch projectmedewerkers proberen we een pioniersrol te spelen in het kinderopvanglandschap van Brugge en ruimer in Vlaanderen door in te zetten op enkele projecten.  

Hoofdgebouw

Ruddershove 4 | 8000 Brugge
 

Femke Hoorelbeke – Pedagogisch coördinator

050 32 72 56

 0485 69 52 54

femke.hoorelbeke@deblauwelelie.be

Sibe Malesys – Projectmedewerker inclusie

050 32 75 29

 0485 69 52 54

sibe.malesys@cikbrugge.be

Stéphanie Deckmyn – Pedagogisch coach naschoolse groepsopvang

050 32 75 29

stephanie.deckmyn@deblauwelelie.be

Thalia Lams – Regionale ondersteuner Mentes

050 32 75 65

 0470 21 05 15

thalia.lams@deblauwelelie.be

Kathleen Tacquet – Pedagogisch coach voorschoolse gezinsopvang 

050 32 75 63

kathleen.tacquet@deblauwelelie.be

Willemijn Van Trigt – Pedagogisch coach voorschoolse groepsopvang

050 32 62 65

willemijn.vantrigt@deblauwelelie.be

Arlette Mattheeuws – Inclusiecoach    

050 32 75 53

 0471 56 33 88

arlette.mattheeuws@cikbrugge.be

Catherine Vormezeele – Pedagogisch projectmedewerker  

050 32 75 27

 0474 94 46 67

catherine.vormezeele@deblauwelelie.be