Ravotterke (Assebroek)

Werking

't Ravotterke is één van onze buitenschoolse opvanglocaties. We bieden opvang aan in een huiselijke sfeer. Een gemotiveerd team staat in voor de opvang en begeleiding! De kinderen en hun ouders staan hierbij centraal.

In onze buitenschoolse opvang is het belangrijk dat kinderen kunnen spelen, ravotten en helemaal zichzelf kunnen zijn. We gaan op zoek naar de interesses van het kind en ‘spelen’ hier op in. Dit gebeurt tijdens vrij spel en tijdens activiteiten.

Kinderen met een specifieke zorgbehoefte vragen soms een zorgvollere aanpak. We gaan samen op zoek hoe we deze kinderen zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.


Voor wie?

Schoolgaande kinderen van 2.5 – 12 jaar.


Inschrijving

Zoek je opvang tijdens het schooljaar

Neem contact op met onze opvanglocatie op T 050 32 72 25 of ibo@deblauwelelie.be om een afspraak te maken.

Zoek je opvang tijdens de schoolvakanties

Is jouw kind nog niet ingeschreven bij ons:

Neem contact op met onze opvanglocatie op T 050 32 72 25 of ibo@deblauwelelie.be om een afspraak te maken.

Is jouw kind al ingeschreven bij ons:

Je ontvangt een link met een unieke code vanuit Ouderportaal Tjek. Daarmee kan je de gewenste data aanvragen. Je bent pas ingeschreven na de definitieve bevestigingsmail van IBO ’t Ravotterke.
Opgelet: de plaatsen worden toegekend volgens de voorrangsregels uit ons huishoudelijk reglement.

Wanneer je ons contacteert om je kind in te schrijven, zal er gevraagd worden of je interesse hebt in een infomoment.

Wat mag je verwachten op zo’n infomoment:

We leggen de werking uit, overlopen het huishoudelijk reglement en bespreken hoe er moet ingeschreven worden voor vakantieperiodes. Vervolgens wordt er een rondleiding gegeven en is er ruimte voor vragen.
Tenslotte worden de inschrijvingsformulieren ingevuld. Deze worden daarna administratief verwerkt.
We vragen om, bij voorkeur, samen met jouw kind(eren) naar het infomoment te komen. Het is voor je kind belangrijk om de eerste indruk samen met zijn/haar ouder te ervaren.

De inschrijvingsformulieren kan je terugvinden op onze website (zie inschrijvingsformulier en schriftelijke overeenkomst bij bestanden). Ze mogen op voorhand ingevuld en meegebracht worden naar het infomoment, maar dit is geen verplichting; de formulieren kunnen ook tijdens het infomoment ingevuld worden.

Onze medewerkers

 Lin-dsay Lian – Teamverantwoordelijke 

 050 32 72 26
lin-dsay.lian@deblauwelelie.be
 

Bestanden

Folder

Inschrijvings-
formulier


Huishoudelijk reglement

 


Schriftelijke overeenkomst


Sluitingsdagen

 

Contactinformatie