Veelgestelde vragen

Je krijgt een rondleiding in het kinderdagverblijf nadat je te horen hebt gekregen dat je een opvangplaats hebt in het kinderdagverblijf.

In één van onderstaande gevallen moet je het attest opnieuw berekenen:

- herberekening in de maand waarin het kind 3.5 , 6 of 9 jaar wordt. Dit moet je doen 2 maanden voor het eind van de geldigheidsdatum.

- als de gezinssituatie verandert.

als het aantal kinderen ten laste verandert.

als je denkt dat je recht hebt op een individueel verminderd tarief.

als je individueel verminderd tarief vervalt. Dit moet je doen 2 maanden voor het eind van de geldigheidsdatum.

Net voor de start van de opvang nodigt de teambegeleider je nog eens uit in de opvang. De teambegeleider zal samen met jou de opstart plannen en alle documenten in orde brengen.

Kind & Gezin bepaalt, op basis van jouw bruto gezinsinkomen, hoeveel je per dag voor de opvang moet betalen. Dit is zo voor alle voorschoolse opvang van De Blauwe Lelie.

Het huishoudelijk reglement beschrijft alle afspraken die van kracht zijn in De Blauwe Lelie. Wanneer je kind bij ons naar de opvang gaat, verklaar je dat je akkoord bent met de afspraken uit het huishoudelijk regelement.

Het huishoudelijk reglement beschrijft alle afspraken die van kracht zijn in De Blauwe Lelie. Wanneer je kind bij ons naar de opvang gaat, verklaar je dat je akkoord bent met de afspraken uit het huishoudelijk reglement.

Indien we een opvangplaats hebben in de voorschoolse kinderopvang, nodigen we je uit om op kennismakingsgesprek te komen. Tijdens dit gesprek geeft de teambegeleider meer uitleg over de werking van de opvang, over ons huishoudelijk reglement en wordt het opvangplan overlopen. Indien je naar een kinderdagverblijf of een peutertuin gaat, krijg je op dit moment ook een rondleiding in de opvang.

De schriftelijke overeenkomst is een overeenkomst tussen de ouders en De Blauwe Lelie. Hierin staat het opvangplan voor jouw kind. Dit zijn de dagen waarop wordt afgesproken dat je kind in de opvang aanwezig zal zijn. Ook de startdatum en de einddatum van de opvang zijn opgenomen in de overeenkomst.

De schriftelijke overeenkomst is een overeenkomst tussen de ouders en De Blauwe Lelie. Hierin staan de opvanggegevens voor jouw kind.

Het spiegelboekje is een middel om jouw kind te leren kennen. We vragen hierin informatie over: de slaapgewoontes, de eetgewoontes, de spelgewoontes,…

Elke opvanglocatie van De Blauwe Lelie heeft een teambegeleider. Ook de onthaalouders hebben per regio een eigen teambegeleider. De teambegeleider ondersteunt en coördineert de dagelijkse werking van de opvang en is voor jou een eerste aanspreekpunt indien je vragen hebt over de opvang. Onze teambegeleiders kunnen je helpen met concrete vragen over de opvang.

Lokaal loket Kinderopvang is een dienst van Stad Brugge. Zij helpen jou in je zoektocht naar kinderopvang. Het loket kinderopvang noteert jouw vraag en verspreid deze vraag naar de mogelijke opvanglocaties in Brugge. Indien je informatie wenst over de opvang kan je ook bij hen terecht.

Klik hier indien je meer informatie wenst.

Omdat de opvang een totaal nieuwe omgeving is voor je kind, geven we elk kind de kans om te wennen aan de opvang. We voorzien één wenmoment voor kind en ouder en 2 wenmomenten alleen voor het kind. Een wenmoment duurt maximum 2 uur en is kosteloos.