Missie en visie

De Blauwe Lelie is een OCMW-vereniging die krachtige kinderopvang organiseert en ondersteunt voor kinderen van 0 tot 12 jaar, in regio Brugge. En van 0 tot 4 jaar in regio Zedelgem. We bieden duurzame tewerkstelling aan werkzoekenden en spelen zoveel mogelijk in op maatschappelijke noden.

Onze kinderopvang wilt bijdragen aan een open, verdraagzame en diverse samenleving. We stellen de medewerkers centraal en bieden hen kansen tot persoonlijke groei en zelfontplooiing. Een kwaliteitsvol ondersteuningstraject op maat verhoogt hun kansen op doorstroom naar een tewerkstelling op de reguliere arbeidsmarkt.


Onze waarden

We hechten belang aan onderstaande waarden:

  • vertrouwen
  • respect
  • open communicatie

Krachtig kindbeeld

De Blauwe Lelie vertrekt vanuit de kracht van het kind: elk kind is uniek. De kinderopvang van De Blauwe Lelie geeft kinderen de tijd en de ruimte om open te bloeien en zich op eigen tempo te ontwikkelen. We willen dat kinderen zich goed voelen in de opvang. We hebben aandacht voor de noden van elk kind, op elke leeftijd.

Bij De Blauwe Lelie luisteren en kijken we naar kinderen. Daardoor leren we hen:

  • de wereld verkennen en samenleven
  • communiceren met de ander
  • zich creatief uitdrukken
  • voluit bewegen en groeien

Elk kind moet zich in de opvang veilig en geborgen voelen. We benaderen hen op een positieve manier en houden rekening met hun leefwereld. 


Sociale tewerkstelling 

De Blauwe Lelie streeft naar duurzame tewerkstelling

In de huidige samenleving is tewerkstelling belangrijk om deel uit te maken van de maatschappij. Werken zorgt ervoor dat mensen een inkomen hebben, zich nuttig voelen, meer sociale contacten en een zinvolle dagbesteding hebben. Als OCMW-vereniging wil De Blauwe Lelie hiertoe bijdragen.

We bieden kwalitatieve kinderopvang en zetten in op duurzame tewerkstelling ook voor mensen die minder kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Met het oog op doorstroom naar een duurzame tewerkstelling op de reguliere arbeidsmarkt kunnen ze:

  • werkervaring opdoen;
  • competenties ontwikkelen;
  • een opleiding volgen.

Een intensieve begeleiding waarborgt de kwaliteit van de dienstverlening. We kiezen bewust voor de benaming ‘medewerker/begeleider in opleiding’ omdat we de nadruk willen leggen op competenties en groeimogelijkheden. Niet alleen voor de medewerker betekent sociale tewerkstelling een grote meerwaarde. Het zorgt ook voor diversiteit in de kinderopvang. De inzet van deze extra medewerkers zorgt voor meer ondersteuning op de werkvloer.

Deel deze pagina