Missie en visie

De Blauwe Lelie is een welzijnsvereniging die kwalitatieve kinderopvang organiseert en ondersteunt voor kinderen van nul jaar tot einde van de lagere school, in hoofdzaak op het grondgebied Brugge en Zedelgem.

Onze kinderopvang draagt bij aan een open, verdraagzame en diverse samenleving. We stellen de medewerkers centraal en bieden hen kansen tot persoonlijke groei en zelfontplooiing. Een kwaliteitsvol ondersteuningstraject op maat verhoogt hun kansen op doorstroom naar een tewerkstelling op de reguliere arbeidsmarkt.

Tenslotte spelen we zoveel mogelijk in op maatschappelijke functies van kinderopvang:

1. Economische functie

Dankzij kinderopvang kunnen ouders gaan werken en voor een inkomen zorgen. In de kinderopvang zelf werken ook heel wat mensen.

2. Pedagogische functie

Goede kinderopvang biedt jonge kinderen niet alleen verzorging en geborgenheid, maar stimuleert kinderen ook in hun fysische en psychische ontwikkeling. Kinderen ontmoeten er anderen en leren er van jongs af aan respectvol met elkaar om te gaan.

3. Sociale functie

Kinderopvang kan de uitsluiting van kansengroepen tegengaan en hun integratie helpen bevorderen. Uit onderzoek is gebleken dat kwaliteitsvolle kinderopvang heel veel kansen kan bieden aan kinderen in armoede. Ook voor de ouders: door de beschikbaarheid van opvang zijn ze in staat om een opleiding te volgen, te solliciteren zodat ze daarna kunnen gaan werken, ...

Ouders kunnen bij de opvang terecht met allerhande vragen en leren er meteen ook andere ouders kennen. Soms hebben ouders opvang nodig om even tot rust te komen.


Onze waarden

We hechten belang aan onderstaande waarden:

Passie  

Onze medewerkers engageren zich ten volle voor de kinderen, gezinnen en organisatie. Ze zijn gedreven en enthousiast. Ze voelen zich goed in de organisatie en doen hun job vol goesting. 

Zo stellen we samen alles in het werk om uitstekende zorg te bieden aan kinderen en gezinnen, met oog voor mogelijkheden, wensen en individuele situatie van ieder persoon. 

Samenwerken 

Vanuit een sfeer van vertrouwen, waardering en teamspirit werken we intern en extern samen aan een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening. Via open communicatie behartigen we de perspectieven van de klant, de organisatie en het beleid. We waarderen elkaars talenten en zorgen voor een respectvolle ondersteuning. We komen samen tot heldere afspraken en doelen waarbij leren van elkaar een centrale plaats heeft. Samenwerken is voor ons een “doe-woord” dat tot positieve impact leidt voor de klant. 

Integriteit 

Als organisatie willen we een betrouwbare partner zijn die haar beloftes aan kinderen en gezinnen nakomt. Het engagement van onze medewerkers vertaalt zich in een correcte, open en eerlijke houding tegenover klanten, collega’s en partners. Onze medewerkers zijn loyaal aan onze missie, visie en waarden en helpen ze binnen de organisatie uitdragen. 

Als goede huisvader of -moeder dragen we zorg voor de infrastructuur, het materiaal en de financiële middelen van de Blauwe Lelie. In alle professionele keuzes en middelen die we maken plaatsen we belang van de organisatie en de klant voorop. We nemen samen zorgvuldig objectieve en onpartijdige beslissingen en creëren en bewaren een open sfeer van vertrouwen. 


Krachtig kindbeeld

De Blauwe Lelie vertrekt vanuit de kracht van het kind: elk kind is uniek.

De kinderopvang van De Blauwe Lelie geeft kinderen de tijd en de ruimte om open te bloeien en zich op eigen tempo te ontwikkelen. We willen dat kinderen zich goed voelen in de opvang. We hebben aandacht voor de noden van elk kind, op elke leeftijd.

Bij De Blauwe Lelie luisteren en kijken we naar kinderen. Daardoor leren we hen:

 • de wereld verkennen en samenleven
 • communiceren met de ander
 • zich creatief uitdrukken
 • voluit bewegen en groeien

Elk kind moet zich in de opvang veilig en geborgen voelen. We benaderen hen op een positieve manier en houden rekening met hun leefwereld. 


Sociale tewerkstelling 

De Blauwe Lelie streeft naar duurzame tewerkstelling

In de huidige samenleving is tewerkstelling belangrijk om deel uit te maken van de maatschappij. Werken zorgt ervoor dat mensen een inkomen hebben, zich nuttig voelen, meer sociale contacten en een zinvolle dagbesteding hebben. Als OCMW-vereniging wil De Blauwe Lelie hiertoe bijdragen.

We bieden kwalitatieve kinderopvang en zetten in op duurzame tewerkstelling ook voor mensen die minder kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Met het oog op doorstroom naar een duurzame tewerkstelling op de reguliere arbeidsmarkt kunnen ze:

 • werkervaring opdoen;
 • competenties ontwikkelen;
 • een opleiding volgen.

Een intensieve begeleiding waarborgt de kwaliteit van de dienstverlening. We kiezen bewust voor de benaming ‘medewerker/begeleider in opleiding’ omdat we de nadruk willen leggen op competenties en groeimogelijkheden. Niet alleen voor de medewerker betekent sociale tewerkstelling een grote meerwaarde. Het zorgt ook voor diversiteit in de kinderopvang. De inzet van deze extra medewerkers zorgt voor meer ondersteuning op de werkvloer.


Ouders

Onze kinderopvang maakt deel uit van de opvoedomgeving van je kind. We geloven dat we elkaar moeten steunen op informatief, emotioneel en praktisch vlak; en samenwerken aan verbindende opvoedingswaarden. Het welbevinden van het kind staat telkens voorop en is wat ons verenigt.

Kinderopvang en gezinnen zijn elkaars bondgenoten: we hebben elkaar nodig om dit gemeenschappelijke doel te bereiken. Elk bondgenootschap  is uniek omdat elk gezin een eigen omgeving heeft: het zogenaamde dorp van het bekende gezegde “It takes a village to raise a child”. De kern blijft bij elk van deze unieke relaties hetzelfde: als alle opvoedingsverantwoordelijken van het kind elkaar steunen en mee werken aan de opvoeding, dan is de kans groter dat het kind zich goed voelt.

Om ons steentje bij te dragen, bouwen we samen met de gezinnen aan “een huis van mede-werking”. Via dit bondgenootschap werken we aan de opvoeding van het kind. Het huis rust op 5 zuilen: 

 • Mee-leven
 • Mee-weten
 • Mee-helpen
 • Mee-denken
 • Mee-beslissen

Het huis van medewerking is niet het enige huis in het dorp. Het maakt deel uit van een volledige gemeenschap die zich inzet voor het welbevinden van het kind.

Deel deze pagina