Onze partners

Loket kinderopvang Brugge

Je aanvraag voor kinderopvang in Brugge kan je ook indienen bij het loket kinderopvang van Brugge. Het loket bezorgt ons na deze aanvraag je gegevens.  Op dat moment bekijken we of De Blauwe Lelie een opvangplaats kan aanbieden. Klik hier voor meer informatie over het loket kinderopvang.


Loket kinderopvang Zedelgem

Je aanvraag voor kinderopvang in Zedelgem kan je ook indienen bij het loket kinderopvang van Zedelgem. Het loket bezorgt ons na deze aanvraag je gegevens.  Op dat moment bekijken we of De Blauwe Lelie een opvangplaats kan aanbieden. Klik hier voor meer informatie over het loket kinderopvang.


Villa Ou-ki

Tot 31 december 2021 werkt De Blauwe Lelie samen met Villa Ou-ki. Villa Ou-ki biedt een spreekruimte voor en over ouders en kinderen waar je terecht kunt met vragen over opvoeding. Deze gespreksmomenten worden afgebouwd en eindigen op 31 december 2021. Klik hier voor de contactgegevens als je hierover vragen hebt.  Voor meer informatie over Villa Ou-ki, klik hier


Kind & Gezin

De Blauwe Lelie is vergund en wordt gesubsidieerd door Kind & Gezin. We houden rekening met voorrangscriteria en de opvang is fiscaal aftrekbaar. Klik hier om naar de website van Mijn kind en gezin te gaan. 


Centrum Inclusieve Kinderopvang

In een inclusieve opvang worden zowel kinderen met, als zonder specifieke zorgbehoefte samen opgevangen. De werking wordt aangepast om de opvang mogelijk te maken. Het CIK biedt ondersteuning aan ouders en opvanglocaties voor de opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte.

Klik hier voor meer informatie over het CIK.


Ondersteuningsnetwerk MENTES

De Blauwe lelie is lid van de algemene vergadering van MENTES. Mentes is  de naam van de vzw Ondersteuningsnetwerk Kinderopvang. Met steun van het Agentschap Opgroeien biedt Mentes vraaggestuurde ondersteuning over verschillende thema’s binnen kinderopvang. Het netwerk bestaat uit 21 gespecialiseerde ondersteuningsorganisaties die de krachten bundelen. De Blauwe Lelie is één van deze organisaties. De welzijnsvereniging kan ondersteuning vragen en beroep doen op de expertise van MENTES.

Klik hier voor meer informatie over MENTES.

Deel deze pagina