Voorrangsbeleid voorschoolse opvang

Absolute voorrang?

Wie opvang nodig heeft voor zijn werksituatie krijgt absolute voorrang. Je behoort als ouder tot deze groep als:

  • je je werk wilt behouden.
  • je werk wilt zoeken.
  • je een beroepsgerichte opleiding wilt volgen.
  • je een opleiding volgt in het kader van een inburgeringstraject.

 

Je krijgt ook voorrang als:

  • je een eenoudergezin bent
  • je gezinsinkomen lager dan 27 000 euro/jaar ligt
  • je pleegkind(eren) hebt
  • één van je kinderen al opgevangen wordt bij De Blauwe Lelie

 

Opgelet:

We kunnen van deze absolute voorrang afwijken in functie van het behalen van een vooropgesteld percentage uit andere voorrangsgroepen.

Klik hier indien je meer te weten wilt komen over deze voorrangsgroepen.

Deel deze pagina