Opvangplan

Mijn opvangplan

Elk kind heeft een opvangplan. In dit opvangplan staan de uren en de dagen waarop het kind aanwezig zal zijn in de opvang. Dit opvangplan is van kracht vanaf het begin van de opvang tot het einde van de opvang.


Soorten

We maken gebruik van 2 soorten opvangplannen:

  • Vast opvangplan: je weet op voorhand welke opvangdagen je nodig hebt.
  • Variabel opvangplan: je weet door de werksituatie op voorhand niet welke opvangdagen je nodig hebt.

Het opvangplan wordt voor de start van de opvang goedgekeurd door de ouder en door de opvang.


Schriftelijke overeenkomst

Dit opvangplan wordt vastgelegd in de schriftelijke overeenkomst. We voorzien een schriftelijke overeenkomst voor iedereen die gebruik maakt van de opvang. Het is een wederzijdse overeenkomst tussen de ouders en de opvang.

Deel deze pagina