Woosh plaatst luierrecyclage-installatie in Brugge

30
aug
2023

Duurzaam luiers recycleren, is mogelijk maar vraagt een inspanning. De Gentse start-up Woosh werkt samen met de Brugse afvalintercommunale IVBO om de recyclage van wegwerpluiers mogelijk te maken. Ook de kinderopvang De Blauwe Lelie van OCMW Brugge draagt graag zijn steentje bij. Voor het stadsbestuur past deze samenwerking perfect binnen het het beleid "Brugge Circulair".

Acht procent van het restafval in ons land is luierafval. Gebruikte luiers worden niet gescheiden opgehaald, en worden met het restafval verbrand. Dat heeft een grote impact op het klimaat. Woosh testte al heel wat recyclagetechnologieën voor wegwerpluiers uit, en bekeek de milieu-impact ervan. De Gentse start-up slaagde erin om een uniek businessmodel te creëren.

“Kinderdagverblijven en onthaalouders in Vlaanderen produceren jaarlijks zo’n 10.000 ton luierafval" zegt Jeff Stubbe, medeoprichter van Woosh. "Met Woosh kunnen we voor deze doelgroep intussen een circuit opzetten waarbij de levering van luiers wordt gecombineerd met de ophaling van luierafval. Dit was een eerste belangrijke stap naar een circulair ecosysteem voor wegwerpluiers.”

De Brugse afvalintercommunale IVBO, de Stad Brugge en Kinderopvang De Blauwe Lelie gaan mee in het verhaal en willen zo hun ecologische voetafdruk terugdringen. Circulaire economie is immers één van de pijlers van het klimaatplan "BruggeNaarMorgen", en de ecologische luierservice van Woosh sluit bij die visie aan. De kinderopvang zelf is tevreden met de dienstverlening van Woosh.

“Acht van onze opvanginitiatieven zijn gestart met de ecologische luierservice van Woosh; dit jaar nog volgen veertien onthaalouders", zegt Pablo Annys, voorzitter van de Blauwe Lelie. "Op termijn zullen we met De Blauwe Lelie gemiddeld 250.000 luiers afnemen op jaarbasis. Door deze samenwerking kan 33 ton luierafval duurzaam gerecycleerd worden. Zo maken we van deze organisatie een steeds duurzamere organisatie en verminderen we onze afvalstroom gevoelig.”

“Eind augustus 2020 pleitte ik in de gemeenteraad voor een meer duurzaam afvalbeleid in de kinderopvanginitiatieven van onze stad," zegt gemeenteraadslid Karin Robert (GROEN). "De klassieke wegwerpluier blijft praktisch en populair, maar zet enorm veel druk op ons ecosysteem. Ik ben blij dat De Blauwe Lelie in dit project stapt en samen met Woosh en IVBO de afvalberg terugdringt.”

“Woosh en de IVBO zullen in een eerste fase de luiers, via verbranding, omzetten in warmte voor onze gebruikers", zegt  Minou Esquenet, schepen van Klimaat en Milieubeleid en voorzitter van IVBO. "Deze afvalstroom is uitstekend geschikt voor onze verbrandingsinstallatie, en zal gemengd worden met ander afval. In een tweede fase wil IVBO een bijdrage leveren om het luierafval aan de bron te vermijden, en de bruikbare materialen te recycleren via innovatieve recyclagetechnologie. Door deze samenwerking slagen we er niet alleen in om de CO2-uitstoot te verminderen. We zetten de expertise van IVBO in om afval om te zetten in energie en gebruikt materiaal doorgedreven te recycleren, ten gunste van onze regio.”

IVBO werd door Woosh geselecteerd als voorkeurslocatie om te pionieren op het vlak van luierrecyclage.

“We zijn verheugd om onze site aan de Pathoekeweg ter beschikking te stellen aan Woosh", zegt Jan Geeraert, CEO van IVBO. "We bieden ze de kans om de finale haalbaarheidstesten voor de luierrecyclagetechnologie uit te voeren. We willen volgend jaar de eerste industriële installatie op onze site hebben die alle Woosh-luiers kan verwerken. Die moet ons ook helpen om de compatibiliteit met andere technologieën te gaan begrijpen. Samen met Woosh zullen we die installatie daarna nog verbeteren en upgraden.”

Naast een kwaliteitsvolle luierservice voor kinderdagverblijven en onthaalouders, ging Woosh de voorbije jaren intensief op zoek naar een manier om de opgehaalde luiers te recycleren. Dat er nu zowel een technologie als een locatie werd gevonden, is een belangrijke mijlpaal om de circulaire keten te sluiten. Het aanhoudende vertrouwen van de Woosh-klanten en alle belanghebbenden helpt daarbij.

“De samenwerking tussen verschillende actoren is essentieel om een duurzame oplossing te vinden voor het luierafvalprobleem", zegt Elke Renders van Circular Hub Brugge. "We zijn verheugd over de inspanningen van Woosh, IVBO en alle betrokken partijen om de circulaire economie in Brugge te versterken en de leiding te nemen in duurzame luierrecyclage.”

Nog goed om te weten: Woosh startte zijn luierdienst voor kinderdagverblijven en onthaalouders in België in 2021. Intussen haalt het bedrijf jaarlijks meer dan 8,5 miljoen luiers op.

Deel deze pagina