Voorrangsbeleid buitenschoolse opvang

Voorrangsregels buitenschoolse locaties

In de buitenschoolse locaties (niet bij de onthaalouders) hanteren we een voorrangsbeleid voor de inschrijvingen voor de vakantieopvang.

We geven voorrang aan:

 • Kinderen die de laatste 3 maanden 30 keer aanwezig waren en jonger zijn dan 6 jaar.
 • Kinderen die jonger zijn dan 6 jaar en naar de basisschool gaan.
 • Kinderen met een verminderd tarief of actief inclusie dossier.
 • Kinderen die de laatste 3 maanden 30 keer aanwezig waren.

 

Voorrangsregels buitenschoolse onthaalouders

Wie opvang nodig heeft in het kader van zijn werksituatie krijgt absolute voorrang. Je behoort als ouder tot deze groep als:

 • je je werk wilt behouden.
 • je werk wilt zoeken.
 • je een beroepsgerichte opleiding wilt volgen.
 • je een opleiding volgt in het kader van een inburgeringstraject.

Je krijgt ook voorrang als:

 • je een eenoudergezin bent
 • je gezinsinkomen lager ligt dan 27 000 euro/paar
 • je opvang zoekt voor je pleegkind(eren)
 • één van je kinderen al opgevangen wordt bij De Blauwe Lelie

Opgelet:
We kunnen van deze absolute voorrang afwijken in functie van het behalen van een vooropgesteld percentage uit andere voorrangsgroepen.

Deel deze pagina