Reservatie

Wat is een reservatie?

Als je je kind inschrijft, geldt dit als een reservatie.

In de buitenschoolse opvanglocaties krijg je bevestiging van de teambegeleider van de dagen waarop er voor je kind opvang voorzien is. Bij elke inschrijving worden reserveringskosten, conform het tarief, aangerekend bij afwezigheid van jouw kind, indien geen dokters- of werkgeversattest kan worden voorgelegd.

Bij elke afwezigheid van jouw kind verwittig je de opvang.

Kosteloos annuleren

Je kan enkel kosteloos annuleren voor de annulatiedatum. Deze datum wordt samen met de inschrijfdata voor de komende vakantie bekendgemaakt. Kosteloos annuleren na deze datum kan enkel met een geldig attest.

Afwezig door ziekte

Indien je kind niet aanwezig kan zijn op de geplande opvangdagen, laat je dit voor 09u00 aan de opvang weten. Nadien bezorg je een doktersattest aan de opvang. Je moet de opvangdag niet betalen.

Deel deze pagina