Projecten

Onze projectwerking

De Blauwe Lelie wil kansen benutten om haar werking te professionaliseren. Hierbij kunnen verschillende opties aan bod komen: samenwerkingsverbanden, proefprojecten, internationale uitwisseling en nog veel meer. In het verleden hebben we al een grote verscheidenheid aan proefprojecten ondernomen die, bij een positieve evaluatie, blijvend in de werking zijn geïntegreerd. De huidige projecten zijn een combinatie van reeds geïmplementeerde projecten en initiatieven in ontwikkeling.

Projecten

Hieronder kan je een overzicht vinden van de huidige projecten. Klik op het project om meer informatie te krijgen.

De Blauwe Lelie is lid van de algemene vergadering van MENTES, het ondersteuningsnetwerk voor kinderopvang. Vanuit deze samenwerking wordt er door de regionaal ondersteuner gratis ondersteuning aangeboden aan prioritaire groeps- en gezinsopvang die voldoen aan de voorwaarden.

Klik hier om te bekijken op welke manier dit in zijn werk gaat.

Thalia Lams – Regionaal ondersteuner MENTES

 050 32 75 65
 0470 21 05 15
 thalia.lams@deblauwelelie.be
 

In een inclusieve opvang worden zowel kinderen met, als kinderen zonder specifieke zorgbehoefte samen opgevangen. De werking wordt aangepast om de opvang mogelijk te maken. Het centrum voor inclusieve opvang biedt ondersteuning aan ouders en opvanglocaties voor de opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte. Dit kan gaan over:

  • Organiseren van vormingen omtrent specifieke zorgbehoeften
  • Individuele begeleiding naar een inclusieve opvang
  • Vraaggericht ondersteunen bij de opvang van kinderen met specifieke zorgbehoeften
  • Administratieve ondersteuning

De opvanglocaties van De Blauwe Lelie werken inclusief. De inclusiecoach zorgt voor vraaggerichte begeleiding om een inclusieve werking mogelijk te maken.

Ben je geïnteresseerd om inclusief te werken? Heb je als ouder vragen over de inclusieve werking? Neem gerust contact op met de inclusiecoach. Of neem een kijkje op de website cikbrugge.be

Arlette Mattheeuws – Inclusiecoach

 050 32 75 53
  Arlette.mattheeuws@deblauwelelie.be

Deel deze pagina