Opvangprijs buitenschoolse opvang

Opvangprijs buitenschoolse groepsopvang

Dagprijs

De prijs is afhankelijk van hoe lang je kind in de opvang verblijft. Dit bedrag passen we jaarlijks aan de index aan. Hieronder kan je een overzicht vinden van de huidige prijzen volgens het aantal uren opvang. 

€ 0.96    per begonnen halfuur
€ 4.07 minder dan drie uur
€ 5.81 tussen drie en zes uur
€ 11.04 meer dan zes uur

 

Extra kosten

We vragen nog een bijkomend tarief voor bepaalde kosten. Het gaat hierbij over de extra kost van een uitstap.

Indien je je niet aan de gemaakte afspraken houdt, zijn er nog extra kosten in de vorm van een boete.

 

Opvangprijs onthaalouders buitenschoolse opvang

Dagprijs

Je betaalt voor elke dag je kind in de opvang aanwezig is. Deze prijs is afhankelijk van je gezinsinkomen en wordt vastegelegd in een attest inkomenstarief. Dit attest moet je voor de start van de opvang aanvragen.

Je kan dit attest aanvragen via de website van kind en gezin.

Voor een kind dat voltijds naar school gaat en/of ouders is dan 3,5 jaar betaalt de ouder:

voor opvang meer dan 5 uur en minder dan 11 uur    100% van het tarief
voor opvang meer dan 3 uur en minder dan 5 uur 60% van het tarief
voor opvang minder dan 3 uur 40% van het tarief
voor opvang meer dan 11 uur 160% van het tarief

 

Individueel verminderd tarief

Sommige ouders hebben recht op goedkopere opvang, volgens een individueel verminderd tarief. De dienst intake kan je hierbij helpen:

Opgelet:
Dit tarief is 12 maanden geldig. Dien tijdig een nieuwe aanvraag in.

Meer info:

    • Telefoonnummer: 050 32 75 70
    • Adres: Hoogstraat 9, 8000 Brugge

Deel deze pagina