Onthaalouders in een werknemersstatuut

14
Oct
2019

Sinds 1 april 2003 hebben alle onthaalouders een sociaal statuut, nl. het sui generis statuut.

Vanaf januari 2015 hebben we binnen De Blauwe Lelie het voorrecht te mogen experimenteren met onthaalouders in een werknemersstatuut.

Dit jaar hebben we nog een uitbreiding gekregen en hebben we in  totaal 10,25 fulltime equivalenten in dit statuut, in een projectversie.

In het sui generis statuut ben je als onthaalouder geen zelfstandige of werknemer. Je ontvangt een belastingvrije vergoeding voor je prestaties en in bepaalde gevallen kan je ook beroep doen op een opvanguitkering of vervangingsinkomen. Je bouwt eveneens ook een aantal rechten op zoals kinderbijslag, (minimum)pensioenrecht, terugbetaling gezondheidskosten.

Het grote verschil voor onthaalouders in een werknemersstatuut is dat zij wel een vaste uitkering per maand ontvangen, ongeacht de aan- of afwezigheid van geplande kinderen. Naast een stabiel inkomen zijn de eindejaarspremie, het vakantiegeld en de opbouw tot een pensioen een grote meerwaarde.

De financiële zekerheid en betere sociale rechten zorgen ervoor dat onthaalouders zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en op een veel ontspannenere manier hun werk kunnen doen en zich focussen op wat écht telt: kwalitatieve opvang bieden aan kinderen in een kleinschalige opvang. Gelukkige onthaalouders, gelukkige kinderen, … daar worden wij als organisator van de kinderopvang blij van!

 Onderstaand een aantal getuigenissen van onthaalouders in het wrknemersstatuut:

 

Ik kan  met overtuiging  zeggen  dat het een hele verbetering  is!
Met  een  vaste uitkering  per maand heb je niet  alleen meer zekerheid  voor jezelf, je hebt ook meer het gevoel loon naar werk te krijgen waar je anders een groot deel van je inkomsten  weer in uitgaven moest steken en zo niet echt het gevoel had iets te verdienen. Nu krijgen we extra  geld  indien we meer uitgaven hebben wegens een drukkere bezetting. Op langere termijn  is ook de opbouw  van pensioen  een belangrijke factor. Het vakantiegeld,  de eindejaarspremie zijn ook grote troeven!

Het is ook  anders voor je eigenwaarde  als je een loon krijgt en niet enkel "ten laste bent", al is dit laatste misschien fiscaal aantrekkelijk. Het recht op betaald verlof is ook een voordeel want anders moest je je beperken in verlofdagen  omdat je dan geen inkomen had. Ouders zijn ook meegaander als je zegt verlofdagen te moeten opnemen i.p.v gewoon te sluiten. 

Ook naar de buitenwereld  toe heeft een statuut als werknemer een andere uitstraling al doen we allemaal  onze job met evenveel  inzet, zijn we even kwaliteitsvol bezig en moeten we aan dezelfde eisen voldoen!

Mireille

 

Sedert 1 april had ik het voorrecht om te mogen starten als onthaalouder in het werknemersstatuut. Naast een stabiel inkomen, betaalde verlofdagen en betere sociale rechten, bracht dit ook een zekerheid in de dagelijkse werking.

 Wanneer er onthaalkindjes uitvallen wegens ziekte of vakantie kan ik toch rekenen op normaal inkomen. Dit zorgt er tevens dat ik meer ontspannen mijn job op een professionele manier kan uitvoeren. 

Het is een fijn gevoel om als werknemer aan de slag te gaan, de voordelen tegenover het sui generis statuut zijn immens en maakt dat de job als gewaardeerd en gerespecteerd aanvoelt.

 Sietske

 

Wat voor mij de grootste verandering is in het nieuwe statuut is de financiële zekerheid.

Van dag 1 dat ik in het statuut stapte was dit een pak van mijn schouders , niet meer tellen hoeveel ik aan het einde van de maand zou hebben. Heb steeds een vast bedrag en dan nog een stukje dat variabel is . Als ouders afzeggen is dit geen probleem, vroeger dacht ik al “ weer minder inkomen “ .

 Opbouw aan een beter pensioen en bij ziekte ook een betere vergoeding. Want als je ouder wordt is de kans op ziekte ook groter. Maar ook het betaalde verlof en feestdagen en eindejaarspremie zijn mooie extra’s die ik nu krijg.

 De keerzijde : belastingen betalen , dat hoort bij werknemer zijn vind ik . Het verlies van de reeds opgebouwde werkjaren . Dit vind ik wel jammer , na 19 jaar in het vorige statuut te hebben gewerkt telt dit niet mee in het nieuwe statuut . Moet van nul weer starten om anciënniteit op te bouwen . 

Dus conclusie .... voor mij een grote vooruitgang en wens dat alle onthaalouders die dit wensen in het statuut zouden moeten kunnen stappen. Zou de job weer wat aantrekkelijker maken . Want als er veel plichten en weinig rechten zijn klopt het niet meer. Nu vind ik het ook minder lastig als er weer eens een verandering is ivm observatie manieren , opleidingen en dergelijke . Dan denk ik “ nu word ik ervoor betaald”.

 

Miriam

  

Als onthaalouder hebben we heel veel plichten te vervullen maar door het werknemersstatuut hebben we nu ook rechten. 

We hebben maandelijkse zekerheid en minder stress wat de kinderen ten goede komt. 

Een vast loon en daarbij bouwen we sociale zekerheid op en hebben we een deftig pensioen later zoals ieder ander werknemer. 

Ook hebben we een eindejaarspremie en vakantiegeld en dat is fantastisch. We werken ook volgens een breuk die onze uren vastlegt. Bij ziekte van de onthaalouder hebben we ook recht op gewaarborgd inkomen wat anders niks was. 

Ik zou niet meer willen terugkeren naar oude systeem ik ben zeer tevreden over het

werknemersstatuut die we nu hebben. 

Wendy

 

Deel deze pagina