Ondersteuning MENTES

Ondersteuning MENTES

De Blauwe lelie is lid van de algemene vergadering van MENTES, het ondersteuningsnetwerk voor kinderopvang. Vanuit deze samenwerking wordt er door de regionaal ondersteuner gratis ondersteuning aangeboden aan prioritaire groeps- en gezinsopvang die voldoen aan de voorwaarden.

Doel van deze ondersteuning

De ondersteuning is erop gericht om de zelfstandige opvang te versterken in hun beleidsvoerend vermogen en om bij te dragen aan het recht van ieder kind op kwalteitsvolle kinderopvang. Hiervoor maken we gebruik van een gesprekstool die ervoor zorgt dat er systematisch en planmatig naar de kwaliteitsverbetering van de totale opvang gekeken wordt. De ondersteuning wordt afgestemd op vragen en behoeften van de betreffende opvang.

Hoe ziet deze ondersteuning eruit?

Ondersteuning kan bestaan uit:

 • coaching op maat
 • uitbouwen pedagogische werking
 • opstarten en aan de slag gaan met MemoQ
 • omgang met kinderen en gezinnen
 • opnamebeleid, met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen
 • tot stand brengen flexibele opvang
 • tot stand houden flexibele opvang
 • samenwerken als team
 • organisatorisch management
 • ondersteuning bij procedures zoals een kwaliteitshandboek, risico-analyse, klachtenprocedure
 • infrastructuur
 • veiligheid en gezondheid
 • orgasnieren van lokale en regionale netwerken
 • aanbieden van vormingen op maat
 • samenwerking met: Agentschap Opgroeien, lokaal bestuur, lokaal loket kinderopvang,...

De doelgroepen

De prioritaire doelgroepen voor de voorschoolse kinderopvang omvat organisatoren van...

 • gezinsopvang die geen subsidie IKT (inkomenstarief) krijgen         
 • gezinsopvang die een subsidie IKT (inkomenstarief)  krijgen en slechts één locatie hebben
 • groepsopvang die geen subsidie IKT (inkomenstarief) krijge
 • groepsopvang die een subsidie IKT (inkomenstarief) krijgen en over max. 18 plaatsen beschikken

Deel deze pagina