Corona update november 2020

4
nov
2020

Beste ouder

Op 30/10/2020 besliste de Vlaamse regering over de aanpassing van de compensatieregeling voor de kinderopvang vanaf november. Voor de maand november wordt er alvast teruggeschakeld naar de regeling van vóór oktober. 

Wat betekent dit concreet voor jou ?

- Als ouder betaal je voor de dagen waarop je kind aanwezig is.
- Als ouder betaal je niet voor afwezigheidsdagen én worden er voor deze dagen geen respijtdagen afgetrokken.

Tot wanneer loopt deze  regeling ?

De regeling loopt voor gans de maand november.
Afhankelijk van de verdere evolutie van de epidemie, bekijkt de minister van Welzijn elke maand opnieuw welke regeling zal gelden.  Wij houden jullie hiervan op de hoogte.

Moet ik verwittigen bij afwezigheid ?

Zéker.  De afspraak zoals opgenomen in het huishoudelijk reglement geldt.  Als jouw kind niet naar de opvang komt, vragen wij omwille van praktische redenen (maaltijden, planning medewerkers,…) ten laatste voor 09u00 te verwittigen. 

We blijven extra aandacht vragen voor de veiligheid. De geldende maatregelen rond de contactbubbels en de hygiëne blijven gelden. 

Heb je nog vragen? Aarzel niet om je locatie/sectorverantwoordelijke te contacteren

Deel deze pagina