Projecten

Onze projectwerking

De Blauwe Lelie wil kansen benutten om haar werking te professionaliseren. Hierbij kunnen verschillende opties aan bod komen: samenwerkingsverbanden, proefprojecten, internationale uitwisseling en nog veel meer. In het verleden hebben we al een grote verscheidenheid aan proefprojecten ondernomen die, bij een positieve evaluatie, blijvend in de werking zijn geïntegreerd. De huidige projecten zijn een combinatie van reeds geïmplementeerde projecten en initiatieven in ontwikkeling.

Projecten

Hieronder kan je een overzicht vinden van de huidige projecten. Klik op het project om meer informatie te krijgen.

De Pedagogische en Taalondersteunende organisatie biedt gratis ondersteuning aan zelfstandige gezins- en groepsopvang bij de verdere uitbouw van hun pedagogische werking.

De ondersteuning wordt afgestemd op de vragen en behoeften van de betreffende opvang en kan bestaan uit:

  • Samen pedagogische werking uitbouwen
  • Opstarten en begeleiden van MemoQ
  • Opvolgen van procedures
  • Behandelen van pedagogische vragen
  • Organiseren van lokale en regionale netwerken
  • Aanbieden van vormingen op maat

Dit project is een project van De Blauwe Lelie en wordt gerealiseerd met projectsubsidies van Kind en Gezin.

Cathérine Vormezeele – Pedagogisch coach

 050 32 75 65
 0470 21 05 15
  catherine.vormezeele@deblauwelelie.be

In een inclusieve opvang worden zowel kinderen met, als kinderen zonder specifieke zorgbehoefte samen opgevangen. De werking wordt aangepast om de opvang mogelijk te maken. Het centrum voor inclusieve opvang biedt ondersteuning aan ouders en opvanglocaties voor de opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte. Dit kan gaan over:

  • Organiseren van vormingen omtrent specifieke zorgbehoeften
  • Individuele begeleiding naar een inclusieve opvang
  • Vraaggericht ondersteunen bij de opvang van kinderen met specifieke zorgbehoeften
  • Administratieve ondersteuning

De opvanglocaties van De Blauwe Lelie werken inclusief. De inclusiecoach zorgt voor vraaggerichte begeleiding om een inclusieve werking mogelijk te maken.

Ben je geïnteresseerd om inclusief te werken? Heb je als ouder vragen over de inclusieve werking? Neem gerust contact op met de inclusiecoach. Of neem een kijkje op de website cikbrugge.be

Arlette Mattheeuws – Inclusiecoach

 050 32 75 53
  Arlette.mattheeuws@deblauwelelie.be

Deel deze pagina