Onze buitenschoolse kinderopvang

Wat is een buitenschoolse kinderopvang?

Buitenschoolse kinderopvang is opvang voor en na schooltijd, op schoolvrije dagen en tijdens de schoolvakanties. We bieden ze aan schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12 jaar. 

Onze buitenschoolse kinderopvang

De Blauwe Lelie heeft 5 buitenschoolse kinderopvanglocaties:

 

Voorrangsbeleid

We hanteren voor de verdeling van de opvangplaatsen voor de vakantie-opvang, een voorrangsbeleid. We geven voorrang aan:

 • Aantal keren aanwezig in de opvang (12 maal de afgelopen 3 maanden) en jonger dan 6 jaar in de basisschool.
 • Jonger dan 6 jaar en naar de basisschool.
 • Inclusiekinderen
 • Aantal keren aanwezig in de opvang (12 maal de afgelopen 3 maanden) en sociaal tarief
 • Kinderen met een sociaal tarief.
 • Aantal keren aanwezig (12 maal de afgelopen 3 maanden)

 

Meer info...

De prijs hangt af van hoe lang je kind in de opvang verblijft. Dit bedrag passen we jaarlijks aan, aan de index. 

Dit zijn de huidige prijzen volgens het aantal uren opvang:

'T Ravotterke en Paddestoel:

€ 0.80 Per begonnen halfuur
€ 3 minder dan drie uur
€ 5 tussen drie en zes uur
€ 9 meer dan zes uur

 

Zocjes en Teammachine:

€ 0.80 Per begonnen halfuur
€ 3 minder dan drie uur
€ 4.50 tussen drie en zes uur
€ 8.93 meer dan zes uur

 

We vragen nog een bijkomend tarief voor bepaalde kosten. Het gaat hierbij over de extra kost van een uitstap.

Indien je je niet aan de gemaakte afspraken houdt, zijn er nog extra kosten in de vorm van een boete. Dit gebeurt in onderstaande situaties:

 • Als je je kind herhaaldelijk te laat afhaalt.
 • Als je herhaaldelijk het lunchpakket van je kind vergeet en de opvang een lunchpakket moet voorzien. Je betaalt per lunchpakket.
 • Als je laattijdig de gereserveerde vakantiedag annuleert en je dit niet met een attest kan verantwoorden.

Sommige ouders hebben recht op een verminderd tarief voor opvang:

 • bij een verhoogde tegemoetkoming via de mutualiteit.
 • ouders in schuldbemiddeling of in budgetbeer (attest van de schuldbemiddelaar of de trajectbegeleider vereist).
 • ouders met pleegkinderen.
 • ouders die een leefloon van het OCMW ontvangen.

Als je je kind inschrijft, geldt dit als reservatie. Je krijgt een bevestiging van de teambegeleider over de dagen waarop er voor je kind opvang voorzien is. 

Indien je kind niet aanwezig kan zijn door ziekte of door het werk van de ouders, laat je dit tijdige aan de opvang weten. Nadien bezorg je een attest aan de opvang. Je moet de gereserveerde opvangdag niet betalen. 

Een geldig attest is:

 • Een doktersattest: ziekte kind of ouder
 • Attest vakantiekamp: deelname aan het kamp is toch mogelijk
 • Attest werkgever: uurrooster of verplichte opname van verlof werden doorgegeven na het vastleggen van de opvang.

Breng je je kind niet naar de opvang en kan je geen attest voorleggen van de werkgever of van het werk, moet je de gereserveerde opvangdag wel betalen.

Tijdens de zomervakantie heb je recht op drie jokerdagen per kind. Dit zijn dagen die je kan gebruiken om een geplande dag vakantieopvang kosteloos te annuleren.

Als je jokerdagen op zijn, en je wilt nog een dag annuleren, zal je deze opvangdag moeten betalen.

Deel deze pagina