Coronamaatregelen tot en met 30 september

31
aug
2020

Beste ouders,

dank je wel om het samen met ons veilig te houden in de kinderopvang.

De nieuwe wetenschappelijke inzichten tonen aan dat jonge kinderen het virus nauwelijks verspreiden. Ook doen we er  alles aan om de werking zo normaal mogelijk te laten verlopen.

De nodige extra aandacht rond veiligheid, contactbubbels en hygiëne bij breng- en haalmomenten blijft.

  • Bewaar 1,5m afstand.
  • Was je handen voor en na het brengen en halen van je kind.
  • Draag een mondmasker.
  • Per kind (bij voorkeur) één vaste persoon.
  • Zieke kinderen of kinderen in thuisisolatie horen niet thuis in de opvang. We hanteren opnieuw het gewone ziekte- en koortsbeleid van voor de coronaperiode. 
  • Meld ons steeds als er in de gezinskern een (bevestigd of vermoeden) geval van COVID-19 is.
     

De huidige compensatiemaatregelen worden verlengd tot en met 30 september 2020. Voor jou  betekent dit dat er voor de dagen waarop je kind afwezig is, niets betaalt.  Ook worden er geen respijtdagen afgetrokken.  Vanaf 1 oktober 2020 stopt deze regeling definitief en geldt opnieuw het systeem bestellen is betalen. 

Als je kind onverwacht niet naar de opvang kan komen, vragen we omwille van praktische redenen (maaltijden, planning medewerkers,…) om tijdig te verwittigen. Indien dit niet tijdig gebeurt, wordt een bijdrage van 25% van de dagprijs aangerekend. 

Voor de ouders met kinderen in een kinderdagverblijf of bij een onthaalouder van De Blauwe Lelie werd vanaf 1 juli het aantal respijtdagen verminderd met 1/12 voor de maand juli en 1/12 voor de maand augustus.  Dit gebeurde ongeacht het aantal afwezigheden tijdens de maanden juli en augustus.  Ook voor de maand september worden de respijtdagen met 1/12 verminderd. 

Vragen? Contacteer de locatie/sectorverantwoordelijke.

Deel deze pagina