corona update voor kinderdagverblijven en onthaalouders.

31
mei
2021

Nieuwe coronamaatregelen vanaf 1 juni 2021.

 

Vanwege Opgroeien (Kind en Gezin) kregen we de melding dat de minister besliste dat er vanaf volgende maand juni 2021 overgestapt wordt naar de selectieve compensatieregeling.

Wat betekent dit voor jou als ouder ?

Vanaf 1 juni gelden opnieuw de afspraken van het huishoudelijk reglement en de schriftelijke overeenkomst:

- Je betaalt voor de dagen waarop je kind aanwezig is.

- Bij afwezigheid op een geplande opvangdag:

            • Worden er opnieuw respijtdagen aangerekend. Zijn de respijtdagen op, betaal je          voor het gereserveerde dagdeel.

            • Bij ziekte verwachten we dat er een doktersattest wordt ingediend.

- Als jouw kind onverwacht niet naar de opvang kan komen, vragen wij omwille van praktische redenen ten laatste voor 09u00 te verwittigen. Indien dit niet (tijdig) gebeurt, wordt een bijdrage van 25% van de dagprijs aangerekend.

 

Enkel en alleen in de onderstaande gevallen, zullen ouders niet moeten betalen voor de afwezigheidsdagen en mogen er geen respijtdagen worden afgetrokken:

1) De opvang wordt geheel of gedeeltelijk gesloten omwille van

a) besmettingen of een opgelegde thuisisolatie van één of meerdere kindbegeleiders waardoor de werking niet kan worden verdergezet.

b) een beslissing of maatregel van de overheid (De federale of Vlaamse Overheid, de provinciegouverneur of de burgemeester).  Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een plaatselijke heropleving van het virus.

 

2) De overheid beslist tot een doelgroepbeperking waardoor het voor bepaalde gezinnen niet mogelijk is om gebruik te maken van de opvang.

Bijvoorbeeld : er wordt door de burgemeester beslist dat in een bepaalde gemeente kinderen van thuiswerkende ouders geen gebruik mogen maken van de opvang, terwijl de opvang wel open is. 

Opgelet, dit geldt dus énkel bij een beslissing van de overheid.  Een gezin dat in verplichte quarantaine moet gaan, valt niet onder de term doelgroepbeperking.

We blijven extra aandacht vragen voor de veiligheid. De geldende maatregelen rond de hygiëne blijven gelden.

 

Heb je meer informatie nodig?

• Contacteer de teambegeleider van jullie locatie.

Deel deze pagina