Corona update voor december 2021

30
nov
2021

Corona-info voor de ouders met kinderen in de kinderdagverblijven en/of bij onthaalouders

Graag willen we jullie inlichten over enkele maatregelen die Kind en Gezin genomen heeft, zodat we de mogelijkse afwezigheid van jouw  kind niet hoeven aan te rekenen.  Hieronder een overzicht van de aangepaste regeling voor afwezigheden.  Deze geldt voor de maand december 2021.

Je moet als ouder voor volgende afwezigheden in december geen respijtdagen inzetten:

  • afwezigheden door een verplichte sluiting van de opvang;
  • doelgroep beperking opgelegd door het gemeentebestuur;
  • afwezigheden van je kind omwille van quarantaine of isolatie in gezinsverband;
  • afwezigheden voor een SCHOOLGAAND kind omwille van verplicht telewerk

LET OP: voor andere afwezigheidsdagen gelden de afspraken zoals afgesproken in het huishoudelijk regelement en op basis van het opvangplan van uw kind. (bijvoorbeeld omwille van vakantie, als je zelf beslist om je kind thuis te houden, uw kind is ziek en heeft geen covid 19).

Wij verwachten dat u ons het quarantaine attest of attest van verplicht thuiswerk zo spoedig mogelijk bezorgt zodat wij voor u geen respijtdagen in mindering moeten brengen.

Wenst u meer info? Contacteer de teamverantwoordelijke van jouw opvanglocatie of jouw coach gezinsopvang

Deel deze pagina