Corona update voor buitenschoolse kinderopvang : maatregelen verlengd tot en met 28 februari 2021

29
jan
2021

Vanwege het Agentschap Opgroeien (Kind en Gezin) wordt gemeld dat de huidige algemene compensatieregeling blijft gelden tot en met 28 februari 2021 voor de buitenschoolse opvang. 

Wat betekent dit concreet voor jou ?

- Als ouder betaal je enkel voor de dagen waarop je kind aanwezig is.  Bij annulatie hoef je niet te betalen.
- De regeling loopt tot en met 28 februari 2021.
- Afhankelijk van de verdere evolutie van de epidemie, bekijkt de minister van Welzijn elke maand opnieuw welke regeling zal gelden.  Wij houden jullie hiervan op de hoogte.
- De afspraak rond verwittigen bij afwezigheid, zoals opgenomen in het huishoudelijk reglement, blijft tellen.

Bovendien vragen wij jouw medewerking en extra aandacht voor volgende zaken :

1. Sinds begin deze week geldt volgende regel voor leerlingen uit het 5e en 6e leerjaar.  Van zodra een medeleerling of iemand binnen eenzelfde leefgroep in de opvang in quarantaine of isolatie moet, moeten zij een mondmasker dragen
- zowel op school als in de opvang
- en dit gedurende 14 dagen.

Bvb : kindje A gaat naar ’t Ravotterke. In zijn klas is er een leerling besmet waardoor volledige klas in quarantaine moet. Kindje A komt dus ook niet meer naar de opvang, maar alle kinderen uit zijn leefgroep (van het 5e en 6e leerjaar) zullen in de opvang een mondmasker moeten dragen.

Bvb : Omgekeerd ook: stel dat een kinderbegeleider/kindje uit 5e-6e leerjaar in isolatie of quarantaine moet, zullen de klasgenoten (dus van verschillende scholen) allemaal een mondmasker op school moeten dragen.

2. Verwittig onmiddellijk de opvang als er een COVID geval is in de klas van jouw  zoon/dochter.  Dit is voor ons belangrijke informatie om te weten wie in quarantaine moet, maar ook wie nu 14 dagen een mondmasker moet dragen.

Heb je nog vragen? Aarzel niet om je locatieverantwoordelijke te contacteren.

Samen doen we er alles aan om de kinderopvang maximaal open en veilig te houden voor alle kinderen en kinderbegeleiders. Dank om alle veiligheidsmaatregelen te blijven respecteren. 

 

 

Deel deze pagina