Corona update: verlenging van de maatregelen tot en met 31 januari 2021

18
dec
2020

Het Agentschap Opgroeien (Kind en Gezin) meldde op 17/12/2021 dat de huidige algemene compensatieregeling blijft gelden tot en met 31 januari 2021.  Wel is er vanaf 01 januari 2021 een kleine aanpassing voorzien.

Wat betekent dit concreet voor de ouder ?

-        Als ouder betaal je voor de dagen waarop je kind aanwezig is.
-        Als ouder betaal je niet voor afwezigheidsdagen én worden er voor deze
         dagen geen respijtdagen afgetrokken.
-        Is je kind op geplande dagen afwezig,  dan worden de respijtdagen
         (ongeacht het aantal afwezigheidsdagen) voor de maand januari
         verminderd met 1/12.
-        Voor de kinderen die alle geplande dagen aanwezig zijn, wordt 
         deze vermindering niet toegepast. 

Tot wanneer loopt deze regeling ?

-        De regeling loopt vanaf 01 januari tot en met 31 januari 2021.  

Moet je verwittigen bij afwezigheid ?

-        Zéker.  De afspraak zoals opgenomen in het huishoudelijk reglement
         geldt.  Als jouw kind onverwacht niet naar de opvang kan komen,
         vragen wij omwille van praktische redenen (maaltijden, planning
         medewerkers,…) ten laatste voor 09u00 te verwittigen. Indien dit niet
         tijdig gebeurt, wordt een bijdrage van 25% van de dagprijs
         aangerekend. 

Heb je nog vragen? Aarzel niet om je locatie/sectorverantwoordelijke te contacteren. 

Het Blauwe Lelie-team wenst jouw gezin & familie een gezellig eindejaar en een hoopvol, gezond 2021.

Deel deze pagina