Corona update: regeling vanaf 01 april 2022

1
apr
2022

Vanaf 1 april vervallen de coronasubsidies. Dit betekent dat het systeem ‘bestellen is betalen’ opnieuw voor elke afwezigheid van toepassing is.

- Bij afwezigheid op een geplande opvangdag
            · worden er respijtdagen aangerekend. Zijn de respijtdagen op,
              betaal je voor het gereserveerde dagdeel.
            · bij ziekte verwachten we dat er een doktersattest wordt
              ingediend.

- Als jouw kind onverwacht niet naar de opvang kan komen, vragen wij omwille van praktische redenen tijdig te verwittigen, ten laatste voor het afgesproken aanvangsuur van de opvang. Indien dit niet (tijdig) gebeurt, wordt een bijdrage van 25% van de dagprijs aangerekend.

Opgelet : Ingeval van sluitingsdagen ten gevolge van Covid betaal je niet en moeten er geen respijtdagen worden ingezet.

Vragen? Neem contact met de verantwoordelijke van de locatie.

Deel deze pagina