Corona update november-december 2020

18
nov
2020

Beste ouder, 

Vrijdag 13 november besliste de Vlaamse regering dat de compensatieregeling voor de kinderopvang alvast telt voor de maanden november én december 2020.  Verder in deze brief lees je ook meer over het aangekondigde COVID-tarief voor ouders.

Wat betekent deze regeling concreet voor jou ?

- Als ouder betaal je voor de dagen waarop je kind aanwezig is.
- Als ouder betaal je niet voor afwezigheidsdagen én worden er voor deze dagen geen respijtdagen afgetrokken.
- De regeling loopt alvast voor de maanden november én december 2020.
- Afhankelijk van de verdere evolutie van de epidemie, bekijkt de minister van Welzijn elke maand opnieuw welke regeling zal gelden.  Wij houden jullie hiervan op de hoogte. 

Moet ik verwittigen bij afwezigheid ?

- Zéker.  De afspraak zoals opgenomen in het huishoudelijk reglement geldt.  Als jouw kind niet naar de opvang komt, vragen wij omwille van praktische redenen (maaltijden, planning medewerkers,…) ten laatste voor 09u00 te verwittigen. 

Wat is het Covid-tarief?

- Door de corona-epidemie krijgen sommige gezinnen het financieel moeilijk.  Daarom besliste de Vlaamse regering dat sommige gezinnen een tijdelijke vermindering kunnen krijgen van het inkomenstarief.  Deze vermindering = 25% op jouw huidig dagtarief (minimumtarief na deze vermindering is ook € 5,32).
- Deze vermindering zal gelden voor 6 maand. 

Voor wie ?

- Voor gezinnen die een daling van het gezinsinkomen hebben van minstens 10% EN
een gezamenlijk gezinsinkomen hebben van € 44.493,55 of minder. 

Hoe kan je dit aanvragen ?

Opgroeien zal jou in de loop van november laten weten van zodra het tarief kan worden aangevraagd. Dit gebeurt via ‘Mijn Kind en Gezin’ en kan tot en met 31 januari 2021.  

Heb je nog vragen? Aarzel niet om je locatie/sectorverantwoordelijke te contacteren.

Deel deze pagina